ГАРАНТІЙНІ УМОВИ НА ОКУЛЯРИ VIDI SMART GLASSES

Компанія BNM Fabrica (Турція) гарантує, що вся продукція нашої торгової марки Vidi Smart Glasses розроблена та виготовлена у відповідності з найвищими стандартами для лікування амбліопії у дітей.

Якщо у Вас виникли певні складнощі під час користування виробом торгової марки Vidi Smart Glasses, радимо Вам ознайомитися з посібником для користувача.

Зміст гарантійних умов

Гарантійний строк на продукцію торгової марки Vidi Smart Glasses становить 24 місяці.

Компанія Vidi Smart Glasses гарантує належну роботу виробу при умові, що виріб та додані до нього аксесуари були придбані споживачем у непошкодженій оригінальній упаковці виробника і використовувалися у відповідності до вимог інструкції з користування.

Перебіг гарантійного строку починається від дня продажу виробу і спливає після закінчення періоду, зазначеного вище в цьому розділі.

Гарантія виробника поширюється на виробничі дефекти та дефекти використаних при його виготовленні матеріалів.

Гарантія надається за умови наявності у споживача належно оформлених документів про придбання товару.

На гарантійне обслуговування не приймаються вироби при наявності механічних пошкоджень на виробі або його частинах (пошкодження LCD, місця підключення зарядного пристрою), а також вироби з слідами потрапляння всередину вологи.

Гарантійні зобов’язання виробника не включають до себе компенсацію вартості ремонту, виконаного споживачем самостійно або з залученням не уповноважених на це виробником осіб.

Гарантія не поширюється на наступні випадки:

• Документи про придбання виробу було змінено (наявність виправлень, підтирань) або зазначений в них текст став нерозбірливим;

• Номер моделі, серійний номер або дата виробництва виробу були змінені або стали нерозбірливими;

• Виконання ремонту або внесення в конструкцію виробу змін організаціями або особами, не уповноваженими на те виробником;

• Використання виробу не за призначенням;

• Пошкодження виробу внаслідок впливу агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/запилення, концентрованих парів;

• Використання нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, що не були поставлені або рекомендовані виробником;

• Наявність пошкоджень виробу отриманих внаслідок впливу сторонніх сил, в тому числі, але не виключно: пожежа, удар блискавки, затоплення, інші природні катаклізми);

• ушкодження або ненормальне функціонування виробу, спричинене збоями або невідповідністю стандартам параметрів мереж електроживлення;

• пошкодження виробу внаслідок дій третіх осіб або тварин;

• наявність пошкоджень, отриманих внаслідок неправильного транспортування, зберігання або внаслідок впливу води (за виключенням випадків коли в інструкції з користування прямо не вказано, що виріб можна промивати).

Серійній номер виробу і позначення дати виробництва (при наявності) вказані на внутрішній стороні виробу.

Контакти сервісного центру в Україні: м. Київ, вул. Орловська 8/1 ТОВ «Техномедекс Груп», тел. 044 501 40 70